Dự án
công Ty Hóa Chât Công Nghiệp Dynea VN

 Tên dự án: CÔNG TY HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP DYNEA VN

Hạng mục thi côngHệ thống điều khiển, tủ điện phân phối và điều khiển bồn phản ứng 20m3
Khu vực thi công: KCN Gò Dầu, Đồng Nai.
Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2007