Dự án
CTY CP KT XD VÀ VLXD (COTEC)

 Tên dự án: CÔNG TY CP KT XD VÀ VLXD (COTEC)

Hạng mục thi côngHệ thống cấp nước sinh hoạt, cứu hỏa. Hệ thống điện chiếu sang, điện sinh họat và điện động lực (Khu nhà ở Cotec Hưng Phước)
Khu vực thi công: Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
Thời gian thực hiện: Tháng 9/2009