Dự án
CTY TNHH D.I VIỆT NAM

           Kính gửi :     CTY CP DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2                              Số :    MC/0105/BG-14

       Điện thoại :     0612 225 693                                                                Ngày :    21/05/2014

                      Fax :     0612 225 897                                                          Số trang :    01                          Người nhận :     P. Kỹ thuật                                                     Người liên hệ:    Văn Thị Mỹ Chiến                                      

 

V/v Báo giá nguyên vật liệu lọc cho hệ thống xử lý nước sinh hoạt

 

Kính chào Quý công ty,

Chúng tôi xin gửi đến Quý công ty bảng chào giá tốt nhất cho nhu cầu bảo trì hệ thống xử lý nước sinh hoạt (01 năm sử dụng) Quý công ty đã hỏi đến chúng tôi như sau:

 

STT

NỘI DUNG

XUẤT

XỨ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(VND)

THÀNH TIỀN

(VND)

1

Lõi lọc SW 10.20” (05 cái/2 tháng)

Anh

Cái

30

320.000

9.600.000

2

Soda (40 kgs/1 bao/1 tháng)

TQ

Bao

12

880.000

10.560.000

3

Phí dịch vụ bảo trì, súc rửa thiết bị (1 tháng/1 lần)

VN

Lần

12

770.000

9.240.000

4

Phí vận chuyển

 

 

1

1.100.000

1.100.000

 

Tổng cộng

30.500.000

 

Ghi chú:

 

*   Báo giá có giá trị đến:            .

*   Thời gian thực hiện: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt hàng.

*   Thanh toán: Thanh toán ngay khi nhận được hàng.

 

Hy vọng báo giá này thoả mãn yêu cầu của Quý công ty. Rất mong sớm nhận được đơn đặt hàng.

Trân trọng kính chào và hợp tác.

                                                                                                            XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

                                                                                                                    (ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

VĂN THỊ MỸ CHIẾN