Dự án
Xây dựng nhà kho Công ty Cổ Phần Transimex- Sai Gon