Giới Thiệu
Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

 TẦM NHÌN

 Không ngừng phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực Cơ điện lạnh tại Việt Nam, trở thành một nhà thầu mà bất cứ một nhà đầu tư nào cũng mong muốn hợp tác. 

   SỨ MỆNH

 1.    Mọi hoạt động của công ty đều hướng đến lợi ích của khách hàng và của cán bộ công nhân viên.

2.    Tạo niềm tin và sự hài lòng của khách hàng thông qua giải pháp kỹ thuật, tiến độ thi công và các chính sách về giá.

3.    Luôn chú trọng đến yếu tố chất lượng, an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động của công ty.

4.    Thường xuyên đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

5.    Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng.

6.    Sứ mệnh này được toàn thể các bộ nhân viên Công ty Thái Bình thấu hiểu và vận dụng triệt để.

GIÁ TRỊ NỀN TẢNG THƯƠNG HIỆU

CHẤT LƯỢNG – UY TÍN –NHANH CHÓNG- HIỆU QUẢ

 

GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG THỤ HƯỞNG

  • Dịch vụ tốt.
  • Điều khoản thanh toán tốt.
  • Chế độ bảo hành bảo trì tốt.

Các bài viết khác :