Tuyển dụng

 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Job Description

- Báo cáo cho: Giám Đốc
- Tóm tắt nhiệm vụ: hỗ trợ cho Giám Đốc trong các công việc quản lý điều hành các bộ phận, phát triển dự án, Marketing, Kinh doanh và Phân tích Đầu tư.

• Thông tin chung:
- Có kinh nghiệm xử lý những vấn đề trong quản trị, nhân sự, phát triển dự án, marketing, kinh doanh.
- Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc hiệu quả.
- Thành thạo tiếng Anh.

• Trách nhiệm chính phần trợ lý :
- Giúp cho Giám Đốc hoạt động điều hành toàn bộ các hoạt động của Công ty nói chung.
- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các bộ phận thông qua báo cáo của các Bộ phận đó.
Trợ giúp Giám Đốc xây dựng định hướng và chiến lược phát triển công ty.
- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc duy trì các định hướng và chiến lược phát triển được thông báo đầy đủ đến các phòng ban và được thực hiện nghiêm túc.
- Tham mưu cho Giám Đốc trong việc xây dựng quy trình báo cáo, quy trình quản lý trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám Đốc trong việc tìm giải pháp cho những vấn đề thuộc mảng phát triển dự án, Kinh doanh, Marketing, Phân tích đầu tư.
- Giúp việc cho Giám Đốc trong việc đối nội, đối ngoại.
- Thực hiện những công việc nghiên cứu độc lập khi có yêu cầu.
- Kiểm tra các văn bản, chứng từ, các báo cáo trước khi được ký duyệt.
- Phối hợp tham gia các sự kiện theo chỉ đạo của Giám Đốc, đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện của Công ty.
- Soạn báo cáo trong các buổi họp.
- Chuẩn bị tổ chức các buổi họp cho các bộ phận theo yêu cầu của Giám Đốc.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Job Requirement

• Ưu tiên Nam độ tuổi từ 22-35
• Bằng cấp và lĩnh vực yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học/cao học ngành Kinh tế/thương mại/tài chính/đầu tư/ngoại ngữ
- Có kiến thức quản trị nhân sự và quản sự kinh doanh
• Số năm kinh nghiệm yêu cầu: ít nhất 2 năm ở vị trí trợ lý, thư kí (bắt buộc)
• Các yêu cầu khác về kỹ năng và phẩm chất:
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt, thông minh và nhạy bén
- Kỹ năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề
- Khả năng tổng hợp và phân tích
- Kỹ năng bán hàng, đàm phán, thuyết trình
- Kỹ năng tổ chức và quản lý
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cầu thị và thái độ làm việc tốt
- Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình ưa nhìn
- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết (điều kiện bắt buộc)
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học: MS Word, Excel, Powerpoint