Danh mục các tiêu chuẩn thiết kế cần quan tâm

I)Tiêu Chuẫn Thiết Kế Và Lắp Đặt Hệ Thống Điện Công Trình 

+QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

+TCVN 9206:2012 :Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng

+TCVN 9207 : 2012 ĐẶT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

+TCVN 9208:2012 : Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp

+TCXDVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành

+QCXDVN 05:2008/BXD về Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ

+TCVN 7447-1:2010 (IEC 60364-1:2005) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

+TCVN 7447-5-51:2010 (IEC 60364-5-51:2005) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

+TCVN 7447-5-53:2005 (IEC 60364-5-53 : 2002) TCVN 7447-5-54:2015 (IEC 60364-5-54:2011) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất và dây bảo vệ

+Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung

+11TCN 19:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

+11TCN 20:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp

+11TCN 21:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần IV: Bảo vệ và tự động

II)Tiêu Chuẫn Thiết Kế Và Lắp Chiếu Sáng Công Trình

+TCVN 7114-1:2008 (ISO 8995 – 1 : 2002/Cor 1 : 2005) Chiếu sáng nơi làm việc

+TCXD 29:1991 về chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – tiêu chuẩn thiết kế

+TCXDVN 259:2001 về tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

+TCXDVN 333:2005 về chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

III)Tiêu Chuẫn Thiết Kế Và Lắp Đặt Cho Hệ Thống Điện Nhẹ

+ QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

+ TCVN 7189:2009 (CISPR 22 : 2006) về thiết bị công nghệ thông tin – đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – giới hạn và phương pháp đo

+ TCXDVN 175:2005 về mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

+TCN 68-135:2001 về chống sét bảo vệ các công trình viễn thông – yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

+TCVN 4511:1988 về Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

+TCN 68-167:1997 về thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện – yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

+TCN68-174:2006 về quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

IV)Tiêu Chuẫn Thiết Kế Và Lắp Đặt Hệ Thống Thông Gió , Điều Hòa Không Khí

+TCVN 5687:2010 về thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế

+TCXDVN 306:2004 về nhà ở và công trình công cộng – các thông số vi khí hậu trong phòng do Bộ Xây dựng ban hành

+TCXD 232:1999 về hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu

+QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

+QCXDVN 09:2005 về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

V)Tiêu Chuẫn Thiết Kế Cấp Thoát Nước Công Trình

+TCVN 4513:1988 về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế

+ TCXD VN 33 : 2006 cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình

+TCVN 4474:1987 về Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

+TCXDVN 51:2008 về Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài

+TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – quy phạm nghiệm thu và thi công

VI)Tiêu Chuẫn Thiết Kế PCCC

+QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

+TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế

+TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng

+TCVN 6160:1996 về phòng cháy chữa cháy – nhà cao tầng – yêu cầu thiết kế

+TCVN 6161:1996 về phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế

+TCVN 7336:2003 về phòng cháy chữa cháy-hệ thống Sprinkler tự động-yêu cầu thiết kế và lắp đặt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

+TCVN 5738:2001 về hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

VII)Tiêu Chuẫn Thiết Kế Chống Sét Tiếp Dịa
+TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999) về chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

+TCVN 9358:2012 về Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung
Nguồn : vanbanphapluat

 

Leave A Comment