DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VIỆT NAM

Mô tả Dự án

Cung cấp vật tư thiết bị và xây dựng hệ thống cơ điện chiếu sáng bên trong và ngoài, hệ thống PCCC, thông tin liên lạc nội bộ
Hệ thống điện động lực và điều khiển + đường ống công nghệ cho tháp đốt Flare và cấp khí GHS1.
Hệ thống rửa xe tải tự động
Hệ thống bồn chứa dầu, nước. Di dời hệ thống trụ điện và dây cáp. Hệ thống trụ điện và dây cáp cấp nguồn cho bơm Tire Wash và chiếu sáng tòan khu vực