DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY INTEL VIỆT NAM

Mô tả Dự án

Hệ thống thang cáp, dây động lực, dây điều khiển, tủ điện VFDs cấp nguồn và điều khiển cho cho CWP, CT, MAH
Cung cấp và lắp đặt ống gió cho AHU