DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY MINH NGUYÊN

Mô tả Dự án

Cung cấp vật tư thiết bị và xây dựng hệ thống PCCC cho xưởng trục 22 mét
Cung cấp vật tư thiết bị và xây dựng hệ thống cơ điện tổng thể cho trục 22 mét