DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY SÀI GÒN PRECISION

Mô tả Dự án

Cung cấp lắp đặt hệ thống tủ điện trạm, tủ phân phối và dây động lực cấp nguồn cho UPSETTER2
Cung cấp lắp đặt hệ thống tủ điện trạm, tủ phân phối và dây động lực cấp nguồn cho ROLLER LOCK