DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY SANOFI

Mô tả Dự án

Cung cấp và lắp đặt chiller 40KW cho khu vực thuốc nước.
Lắp đặt AHU 70KW
Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện