DỰ ÁN TẠI CTY GIẤY PHƯƠNG NAM

Mô tả Dự án

Thi công và lắp đặt hệ thống điều khiển bồn chứa nguyên liệu